Thanh lý dàn sim hàng tuyển - hàng đầu cổ
THƠM - NGON - BỔ - RẺ
0945.365.168
Giá = 3 triệu (đk)
0979.479.799

Giá = 2triệu500 (đk)
0916.04.40.04
Giá = 2 triệu (nk)
0963.807.078

Giá = 1triệu200 (nk)

0985.30.30.31

Giá = 2triệu200 (đk) Taxi Hà Nội

09.6789.9768
Giá = 2 triệu (nk)
094.78.11102
Giá = 2 triệu (đk)
0964.084.222
Giá = 1triệu200 (đk) sim sv

0935.5.2.1998
Giá = 1triệu200 (đk)

0935.86.25.86
Giá = 1triệu200 (đk)
0964.86.23.86
Giá = 1triệu200 (nk)
0984.16.00.22
Giá = 900k (nk)

0987.71.00.22
Giá = 900k (nk)
0984.15.11.22

Giá = 1triệu200k (nk)

0985.74.11.22
Giá = 1triệu200k (nk)

098.772.00.33
Giá = 900k (nk)

0989.773.00.33
Giá = 900k (nk)

0985.73.22.33
Giá = 1triệu300 (nk)

0985.74.00.44
Giá = 1 triệu (nk)

0989.18.11.44
Giá = 900k (nk)

0985.74.11.44
Giá = 900k (nk)

0984.15.22.44
Giá = 900k (nk)
0984.16.11.55
Giá = 1 triệu (nk)
0985.73.22.55
Giá = 1 triệu (nk)

0984.16.77.55
Giá = 1 triệu (nk)
0984.14.88.55
Giá = 1 triệu (nk)
0984.15.00.66
Giá = 1 triệu100 (nk)
0989.18.44.66
Giá = 1 triệu100 (nk)
0987.71.44.66
Giá = 1 triệu 100 (nk)
0985.73.33.77
Giá = 1triệu200 (nk)

0985.74.33.77
Giá = 1triệu200 (nk)
0984.14.88.77
Giá = 1 triệu (nk)
0985.74.22.44
Giá = 1 triệu (nk)
0984.15.33.44
Giá = 1triệu300 (nk)

0986.16.33.44
Giá = 1triệu300 (nk)

0967.413.143
Giá = 500k (nk)
0967.135.351
Giá = 500k (nk)

0965.721.217
Giá = 500k (nk)

0976.77.08.99
Giá = 700k (đk)
0167.2.25.1325
Giá = 1triệu500 (đk) 25.25.1325

0918.088.466 = đb


0918.201.601
Giá = 400k (đk)

01289.007755
Giá = 300 (đk) sim sv
01698.032.032
Giá = 500k (đk)

-)wNhận làm sim theo yêu cầu-)w
Nhận chuyển đổi sim thường sang sim sinh viên
Liên Hệ:

0967.466.488
0945.34.43.43

Các bác up phụ bài cho hàng của em bay nhanh nào!


Dãy hàng tuyển đã bán
0964.268.379 = đb
0964.286.386 = đb
0967.386.486 = đb
0968.41.88.66 = đb
098.333.1222 = đb
0988.379.389 = đb
0964.129.139 = đb
0988.39.83.39 = đb

-)w
Nhận làm sim theo yêu cầu
-)w

Nhận chuyển đổi sim thường sang sim sinh viên

Liên Hệ:0967.466.488
0945.34.43.43

Các bác up phụ bài cho hàng của em bay nhanh nào!