Sim nguyên kit full time.

1550k/ 3 sim. Chuẩn con nhà bà Chốt


096.486.39.86

0963.86.25.68

09659.13968