0986.333.333 giá 320 triệu
Trả trước 30 triệu
còn lại trả góp
Lãi xuất 0 % trong tháng đầu tiên
từ tháng thứ 2 lãi xuất 6%/1 tháng
LH : 0968649999