Sim mobifone đầu cổ, 6789 san bằng tất cả tiến liên tục từ 1 đến 9 đẹp không tì vết. Giá call: O945 709 457


090 414 67890904146789