giá ra đi 4t5 fix nhẹ cho ai nhiệt tình mua, ai kết alo em ah