Bán các căn hộ tại N07, tòa B1, B2 và B3.
Liên hệ để làm việc với chính chủ: 0983.933.283_ Anh Lê Anh

Diện tích căn hộ: - Tòa B1: 84m2, 89m2, 107m2, 110m2, 129m2, 146m2, 147m2, 169m2...
- Tòa B2: 86m2, 89m2, 107m2, 110m2, 129m2, 148 m2...


  • Tòa B3: 74m2, 76m2, 84m2, 87m2, 91m2, 93m2, 120 m2Hiện đang bàn giao nhà cho các hộ gia đình vào ở.
Ch đu tư: Công ty CP Thanh Bình Hà Nội - trực thuộc Bộ Quốc phòng
Đơn vị thiết kế: Công ty Liên doanh Sunjin Việt Nam
Đơn vị thi công: Công ty CP VINACONEX 6

Tòa nhà ký hiu N07 – B1 gm 2 khi, cao 27 tng : là t hp thương mi, dch v và nhà
- Tầng 1,2,3: bố trí sảnh, khu dịch vụ, phòng sinh hoạt cộng đồng… Diện tích xây dựng tầng 1 là 1506 m2, Diện tích xây dựng tầng 2, 3 là bằng nhau, mỗi tầng 1607m2, cao 4,2m
- Từ tầng 4 đến tầng 27: Bố trí căn hộ, diện tích sàn xây dựng mỗi tầng 1516 m2, mỗi tầng cao 3,3 m. Tổng số căn hộ 225 căn.
- Diện tích: 84m2, 89m2, 107m2, 110m2, 129m2, 146m2, 147m2, 169m2...

Tòa nhà ký hiệu N07-B2 là 1 khối cao 21 tầng
- Tầng 1,2,3: bố trí sảnh, khu dịch vụ, phòng sinh hoạt cộng đồng…
- Diện tích xây dựng tầng 1 là 802 m2, Diện tích xây dựng tầng 2,3 là bằng nhau, mỗi tầng 798 m2, cao 4,2m
- Từ tầng 4 đến tầng 27: Bố trí căn hộ, diện tích sàn xây dựng mỗi tầng 777 m2, mỗi tầng cao 3,3 m. Tổng số căn hộ 108 căn.
- Diện tích: 86m2, 89m2, 107m2, 110m2, 129m2, 148 m2...
Tòa nhà ký hiệu N07 – B3 gồm 17 tầng và 2 khối: là tổ hợp thương mại, dịch vụ và nhà ở
- Tầng 1,2,3: bố trí sảnh, khu dịch vụ, nhà trẻ,phòng sinh hoạt cộng đồng…
Diện tích xây dựng tầng 2,3 là bằng nhau, mỗi tầng 1607m2, cao 4,2m
- Từ tầng 4 đến tầng 17: Bố trí căn hộ, diện tích sàn xây dựng mỗi tầng 1539 m2, mỗi tầng 14 căn, cao 3,3 m. Tổng số căn hộ 196.
- Diện tích: 74m2, 76m2, 84m2, 87m2, 91m2, 93m2, 120 m2

Liên hệ để làm việc với chính chủ: 0983.933.283_ Anh Lê Anh