BẢNG BÁO GIÁ CÁC LOẠI CARD
LOẠI CK THÀNH TIỀN
VN10 7.3% 9,270
VN20 18,540
VN50 7.65% 46,175
VN100 92,350
VN200 184,700
VN300 277,050
VN500 461,750
MB10 7.20% 9,280
MB20 7.10% 18,580
MB50 7.05% 46,475
MB100 92,950
MB200 185,900
MB300 278,850
MB500 464,750
VT10 4.70% 9,530
VT20 5.15% 18,970
VT50 47,425
VT100 94,850
VT200 189,700
VT300 284,550
VT500 474,250
VNM20 7.45% 18,510
VNM50 46,275
VNM100 92,550
Công ty có ra hóa đơn GTGT cho quý khách hàng.
Di động: 09.07.09.2844 *
Mail: phamthongkd@gmail.com
* * * * * * * * *
Quý khách hàng lưu ý bảng giá có tính thời điểm*