LIÊN THÔNG TRƯỜNG ĐH KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI NĂM 2013

THÔNG BÁO TUYỂN SINH
( Hệ Trung cấp, Cao đẳng liên thông lên Đại học chính quy 2013)
I. CÁC NGÀNH LIÊN THÔNG:
1. Kế toán
2. Tài chính - Ngân hàng
3. Công nghệ thông tin
4. Quản trị kinh doanh
II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI:
Những người đã có bằng tốt nghiệp Trung cấp hoặc Cao đẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp có nhu cầu học lên trình độ Đại Học
III. ĐIỀU KIỆN DỰ THI:
1. Liên thông từ Trung cấp lên Đại học.
2. Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học
IV.HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI:
1. Phiếu tuyển sinh: Sinh viên phải ghi đầy đủ, chính xác các thông tin trong phiếu, có dán ảnh và đóng dấu giáp lai, xác nhận của nơi cư trú.
2. Bằng tốt nghiệp (photo) và bảng điểm (photo).
3. Ảnh 4 x 6 cm (3 ảnh, ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh ở phía sau mỗi ảnh).
V. CÁC MÔN ÔN THI VÀ THI TUYỂN:
1. Liên thông Trung cấp lên Đại học (3 môn):
• Ngành kế toán: Kinh tế Mác Lênin , Thực hành Nghiệp vụ kế toán , Kế toán doanh nghiệp
• Ngành tài chính ngân hàng: Kinh tế Mác Lênin, Thực hành Nghiệp vụ Ngân hang,
Tài chính doanh nghiệp
• Ngành công nghệ thông tin: Kinh tế Mác Lênin, Ngôn ngữ lập trình Passcal, Quản trị cơ sở dữ liệu
• Ngành thương mại: Kinh tế Mác Lênin, Ngoại thương, Marketting
• Ngành quản trị kinh doanh: Kinh tế Mác Lênin, Khoa học quản lí,Tổ chức bộ máy quản lí
2. Liên thông Cao đẳng lên Đại học (2 môn):
• Ngành kế toán: Kinh tế Mác Lênin, Kế toán doanh nghiệp
• Ngành tài chính ngân hang: Kinh tế Mác Lênin, Tài chính doanh nghiệp
• Ngành công nghệ thông tin: Kinh tế Mác Lênin, Lập trình C
• Ngành thương mại: Kinh tế Mác Lênin, Marketting
• Ngành quản trị kinh doanh: Kinh tế Mác Lênin, Khoa học quản lý
VII. ĐỊA ĐIỂM BÁN VÀ NHẬN HỒ SƠ:
P305, nhà B trường cao đẳng công nghiệp In, Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội
ĐT: 04.66.806.010 – 096.921.8886