sim trả trước
0912.003.003 =15 triệu
01235.77.8888=11 triệu
tiến đều bước qua cửa tử.