[h=2][FONT=Times New Roman]Dịch vụ[URL="http://www.vatgia.com/raovat/7779/8547886/tu-van-chung-chi-hanh-nghe-xay-dung-dich-vu-tu-van-chung-chi-hanh-nghe-xay-dung.html"] tư vấn CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG[/URL]. [/FONT][FONT=Times New Roman]Chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng do sở xây dựng cấp có giá trị trên toàn quốc và thời gian sử dụng 5 năm.[/FONT][CENTER][FONT=Times New Roman][URL="http://www.dtxd.edu.vn/chung-chi-hanh-nghe-xay-dung/22-tu-van-cap-chung-chi-hanh-nghe-xay-dung-tren-toan-quoc.html"][IMG]http://www.dtxd.edu.vn/userfiles/ch%E1%BB%A9ng%20ch%E1%BB%89%20h%C3%A0nh%20ngh%E1%BB%81%20x%C3%A2y%20d%E1%BB%B1ng.jpg[/IMG][/URL]
[/FONT][/CENTER][B][FONT=Times New Roman]1. DỊCH VỤ [URL="http://www.vatgia.com/raovat/7779/8547886/tu-van-chung-chi-hanh-nghe-xay-dung-dich-vu-tu-van-chung-chi-hanh-nghe-xay-dung.html"]TƯ VẤN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG [/URL](TƯ VẤN GIÁM SÁT XÂY DỰNG)[/FONT][/B][FONT=Times New Roman]Yêu cầu:[/FONT]
[FONT=Times New Roman]- Kinh nghiệm: 3 năm
- Có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình do các cơ sở đào tạo được phép của bộ xây dựng cấp[/FONT]
[B][FONT=Times New Roman]* CHỨNG CHỈ [/FONT][/B][B][FONT=Times New Roman]TƯ VẤN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG[/FONT][/B][B][FONT=Times New Roman] BAO GỒM:[/FONT][/B]
[B][FONT=Times New Roman]Danh mục chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện:[/FONT][/B]
[FONT=Times New Roman]- Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp
- Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình hạ tầng kỹ thuật
- Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình xây dựng giao thông
- Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình thuỷ lợi
- Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình công trình cấp thoát nước[/FONT]
[B][FONT=Times New Roman]Danh mục chứng chỉ hành nghề giám sát thi công lắp đặt thiết bị:[/FONT][/B]
[FONT=Times New Roman]- Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình cơ điện dân dụng công nghiệp
- Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình thông tin liên lạc
- Chứng chỉ hành nghề giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình
- Chứng chỉ hành nghề giám sát công tác lắp đặt thiết bị công nghệ
- Chứng chỉ hành nghề giám sát công tác lắp đặt thiết bị Thông gió và điều hòa không khí thông gió
- Chứng chỉ hành nghề giám sát điện công trình, đường dây và trạm biến áp từ 35KV đến 500KV[/FONT]
[B][FONT=Times New Roman]Danh mục chứng chỉ hành nghề giám sát công tác khảo sát xây dựng:[/FONT][/B]
[FONT=Times New Roman]- Chứng chỉ hành nghề giám sát khảo sát địa hình công trình
- Chứng chỉ hành nghề giám sát khảo sát địa chất công trình
- Chứng chỉ hành nghề giám sát khảo sát thuỷ văn công trình[/FONT]
[B][FONT=Times New Roman]HỒ SƠ XIN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TƯ VẤN GIÁM SÁT XÂY DỰNG:[/FONT][/B]
[FONT=Times New Roman]Hồ sơ cần thiết bao gồm:[/FONT]
[FONT=Times New Roman]+ 03 ảnh 3×4
+ 03 bằng tốt nghiệp (ĐH, CĐ, TC) công chứng;
+ 03 Chứng minh thư công chứng;
+ 03 chứng nhận hoàn thành khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn giám sát công chứng.[/FONT]
[h=3][B][FONT=Times New Roman]2. DỊCH VỤ [/FONT][/B][B][FONT=Times New Roman]TƯ VẤN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG[/FONT][/B][B][FONT=Times New Roman] LĨNH VỰC THIẾT KẾ XÂY DỰNG + KHẢO SÁT[/FONT][/B][/h][B][FONT=Times New Roman]* CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG BAO GỒM [/FONT][/B]
[FONT=Times New Roman]- Chứng chỉ hành nghề thiết kế kết cấu công trình xây dựng Dân dụng và công nghiệp.
- Chứng chỉ hành nghề thiết kế tổng mặt bằng.
- Chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình giao thông.
- Chứng chỉ hành nghề công trình thủy lợi, thủy điện.
- Chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật.
- Chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình cấp thoát nước
- Chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình điện, đường dây truyền tải và trạm biến áp đến 500KV.
- Chứng chỉ hành nghề thiết kế hệ thống cơ điện trong công trình dân dụng và công nghiệp.
- Chứng chỉ hành nghề thiết kế hệ thống điều hòa không khí thông gió cấp nhiệt
- Chứng chỉ hành nghề thiết kế các công trình khác.[/FONT]
[B][FONT=Times New Roman]* CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHẢO SÁT XÂY DỰNG:[/FONT][/B]
[FONT=Times New Roman]- Chứng chỉ hành nghề khảo sát địa hình công trình.
- Chứng chỉ hành nghề khảo sát địa chất công trình.
- Chứng chỉ hành nghề khảo sát thuỷ văn công trình.[/FONT]
[B][FONT=Times New Roman]* YÊU CẦU XIN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG + KHẢO SÁT XÂY DỰNG :[/FONT][/B]
[FONT=Times New Roman]- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên.
- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm.[/FONT]
[B][FONT=Times New Roman]* HỒ SƠ XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG + KHẢO SÁT XÂY DỰNG :[/FONT][/B]
[FONT=Times New Roman]+ 3 Bằng tốt nghiệp đại học photo công chứng
+ 3 Chứng minh thư photo công chứng
+ 3 ảnh ( 3x4)[/FONT]
[FONT=Times New Roman]Ghi chú: Được 5 năm kinh nghiệm trở lên, tính theo tháng/ năm tốt nghiệp của bằng tốt nghiệp[/FONT]
[h=3][B][FONT=Times New Roman]3. DỊCH VỤ TƯ VẤN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG LĨNH VỰC KIẾN TRÚC SƯ:[/FONT][/B][/h][B][FONT=Times New Roman]* CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC (KIẾN TRÚC SƯ) :[/FONT][/B]
[FONT=Times New Roman]- Chứng chỉ hành nghề thiết kế kiến trúc công trình.
- Chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng.
- Chứng chỉ hành nghề thiết kế nội-ngoại thất công trình.[/FONT]
[B][FONT=Times New Roman]* YÊU CẦU XIN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC SƯ:[/FONT][/B]
[FONT=Times New Roman]- Có bằng Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành kiến trúc hoặc quy hoạch xây dựng
- Có 5 năm kinh nghiệm[/FONT]
[h=3][B][FONT=Times New Roman]4. DỊCH VỤ TƯ VẤN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG (CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ[/FONT][/B][/h][B][FONT=Times New Roman]* YÊU CẦU XIN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG[/FONT][/B]
[FONT=Times New Roman]- Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế, kinh tế-kỹ thuật, kỹ thuật
- 5 năm kinh nghiệm, riêng các trường hợp có bằng tốt nghiệp kinh tế xây dựng chuyên ngành thời gian hoạt đông xây dựng ít nhất là 03 năm
- Có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng do các cơ sở đào tạo được phép của bộ xây dựng cấp.[/FONT]
[B][FONT=Times New Roman]* HỒ SƠ XIN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG:[/FONT][/B]
[FONT=Times New Roman]- 03 ảnh 3×4.
- 03 bằng tốt nghiệp công chứng.
- 03 Chứng minh thư công chứng.
- 03 chứng nhận hoàn thành khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ sư định giá công chứng.[/FONT]
[CENTER][URL="http://www.dtxd.edu.vn/chung-chi-hanh-nghe-xay-dung/22-tu-van-cap-chung-chi-hanh-nghe-xay-dung-tren-toan-quoc.html"][IMG]http://dtxd.edu.vn/images/chung-chi-ky-su-xay-dung-hn.gif[/IMG][/URL][FONT=Tahoma][B]Mọi thông tin về thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng, quý anh/chị có thể liên hệ 0914.938.368 để được tư vấn trực tiếp
[/B][/FONT][/CENTER][B][B]Mọi thông tin tư vấn xin liên hệ[/B][/B]
[B][I]Viện Nghiên cứu đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Hà Nội[/I][/B]
[B][I]Trụ sở: 301 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội[/I][/B][B][/B][B][I]Tư Vấn: 0915 242 370 - 0989445365[/I][/B]
[B][I]Tell: 04.66740371[/I][/B]
[B][I]Fax: 04.35572406[/I][/B]
[B][I]Email: [/I][/B][B][I][EMAIL="education54@gmail.com"][U]education54@gmail.com[/U][/EMAIL]; Website: [U]dtxd.edu.vn[/U][/I][/B]
_____________________________________________________________________________
[COLOR=#ff6600]TƯ VẤN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG TRÊN TOÀN QUỐC[/COLOR] [FONT=Times New Roman]Dịch vụ tư vấn CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG. [/FONT][FONT=Times New Roman]Chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng do sở xây dựng cấp có giá trị trên toàn quốc và thời gian sử dụng 5 năm.[/FONT][CENTER][FONT=Times New Roman][URL="http://www.dtxd.edu.vn/chung-chi-hanh-nghe-xay-dung/22-tu-van-cap-chung-chi-hanh-nghe-xay-dung-tren-toan-quoc.html"][IMG]http://www.dtxd.edu.vn/userfiles/ch%E1%BB%A9ng%20ch%E1%BB%89%20h%C3%A0nh%20ngh%E1%BB%81%20x%C3%A2y%20d%E1%BB%B1ng.jpg[/IMG][/URL]
[/FONT][/CENTER][B][FONT=Times New Roman]1. DỊCH VỤ TƯ VẤN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG (TƯ VẤN GIÁM SÁT XÂY DỰNG)[/FONT][/B][FONT=Times New Roman]Yêu cầu:[/FONT]
[FONT=Times New Roman]- Kinh nghiệm: 3 năm
- Có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình do các cơ sở đào tạo được phép của bộ xây dựng cấp[/FONT]
[B][FONT=Times New Roman]* CHỨNG CHỈ [/FONT][/B][B][FONT=Times New Roman]TƯ VẤN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG[/FONT][/B][B][FONT=Times New Roman] BAO GỒM:[/FONT][/B]
[B][FONT=Times New Roman]Danh mục chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện:[/FONT][/B]
[FONT=Times New Roman]- Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp
- Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình hạ tầng kỹ thuật
- Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình xây dựng giao thông
- Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình thuỷ lợi
- Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình công trình cấp thoát nước[/FONT]
[B][FONT=Times New Roman]Danh mục chứng chỉ hành nghề giám sát thi công lắp đặt thiết bị:[/FONT][/B]
[FONT=Times New Roman]- Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình cơ điện dân dụng công nghiệp
- Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình thông tin liên lạc
- Chứng chỉ hành nghề giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình
- Chứng chỉ hành nghề giám sát công tác lắp đặt thiết bị công nghệ
- Chứng chỉ hành nghề giám sát công tác lắp đặt thiết bị Thông gió và điều hòa không khí thông gió
- Chứng chỉ hành nghề giám sát điện công trình, đường dây và trạm biến áp từ 35KV đến 500KV[/FONT]
[B][FONT=Times New Roman]Danh mục chứng chỉ hành nghề giám sát công tác khảo sát xây dựng:[/FONT][/B]
[FONT=Times New Roman]- Chứng chỉ hành nghề giám sát khảo sát địa hình công trình
- Chứng chỉ hành nghề giám sát khảo sát địa chất công trình
- Chứng chỉ hành nghề giám sát khảo sát thuỷ văn công trình[/FONT]
[B][FONT=Times New Roman]HỒ SƠ XIN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TƯ VẤN GIÁM SÁT XÂY DỰNG:[/FONT][/B]
[FONT=Times New Roman]Hồ sơ cần thiết bao gồm:[/FONT]
[FONT=Times New Roman]+ 03 ảnh 3×4
+ 03 bằng tốt nghiệp (ĐH, CĐ, TC) công chứng;
+ 03 Chứng minh thư công chứng;
+ 03 chứng nhận hoàn thành khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn giám sát công chứng.[/FONT]
[h=3][B][FONT=Times New Roman]2. DỊCH VỤ [/FONT][/B][B][FONT=Times New Roman]TƯ VẤN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG[/FONT][/B][B][FONT=Times New Roman] LĨNH VỰC THIẾT KẾ XÂY DỰNG + KHẢO SÁT[/FONT][/B][/h][B][FONT=Times New Roman]* CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG BAO GỒM [/FONT][/B]
[FONT=Times New Roman]- Chứng chỉ hành nghề thiết kế kết cấu công trình xây dựng Dân dụng và công nghiệp.
- Chứng chỉ hành nghề thiết kế tổng mặt bằng.
- Chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình giao thông.
- Chứng chỉ hành nghề công trình thủy lợi, thủy điện.
- Chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật.
- Chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình cấp thoát nước
- Chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình điện, đường dây truyền tải và trạm biến áp đến 500KV.
- Chứng chỉ hành nghề thiết kế hệ thống cơ điện trong công trình dân dụng và công nghiệp.
- Chứng chỉ hành nghề thiết kế hệ thống điều hòa không khí thông gió cấp nhiệt
- Chứng chỉ hành nghề thiết kế các công trình khác.[/FONT]
[B][FONT=Times New Roman]* CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHẢO SÁT XÂY DỰNG:[/FONT][/B]
[FONT=Times New Roman]- Chứng chỉ hành nghề khảo sát địa hình công trình.
- Chứng chỉ hành nghề khảo sát địa chất công trình.
- Chứng chỉ hành nghề khảo sát thuỷ văn công trình.[/FONT]
[B][FONT=Times New Roman]* YÊU CẦU XIN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG + KHẢO SÁT XÂY DỰNG :[/FONT][/B]
[FONT=Times New Roman]- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên.
- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm.[/FONT]
[B][FONT=Times New Roman]* HỒ SƠ XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG + KHẢO SÁT XÂY DỰNG :[/FONT][/B]
[FONT=Times New Roman]+ 3 Bằng tốt nghiệp đại học photo công chứng
+ 3 Chứng minh thư photo công chứng
+ 3 ảnh ( 3x4)[/FONT]
[FONT=Times New Roman]Ghi chú: Được 5 năm kinh nghiệm trở lên, tính theo tháng/ năm tốt nghiệp của bằng tốt nghiệp[/FONT]
[h=3][B][FONT=Times New Roman]3. DỊCH VỤ TƯ VẤN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG LĨNH VỰC KIẾN TRÚC SƯ:[/FONT][/B][/h][B][FONT=Times New Roman]* CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC (KIẾN TRÚC SƯ) :[/FONT][/B]
[FONT=Times New Roman]- Chứng chỉ hành nghề thiết kế kiến trúc công trình.
- Chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng.
- Chứng chỉ hành nghề thiết kế nội-ngoại thất công trình.[/FONT]
[B][FONT=Times New Roman]* YÊU CẦU XIN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC SƯ:[/FONT][/B]
[FONT=Times New Roman]- Có bằng Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành kiến trúc hoặc quy hoạch xây dựng
- Có 5 năm kinh nghiệm[/FONT]
[h=3][B][FONT=Times New Roman]4. DỊCH VỤ TƯ VẤN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG (CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ[/FONT][/B][/h][B][FONT=Times New Roman]* YÊU CẦU XIN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG[/FONT][/B]
[FONT=Times New Roman]- Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế, kinh tế-kỹ thuật, kỹ thuật
- 5 năm kinh nghiệm, riêng các trường hợp có bằng tốt nghiệp kinh tế xây dựng chuyên ngành thời gian hoạt đông xây dựng ít nhất là 03 năm
- Có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng do các cơ sở đào tạo được phép của bộ xây dựng cấp.[/FONT]
[B][FONT=Times New Roman]* HỒ SƠ XIN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG:[/FONT][/B]
[FONT=Times New Roman]- 03 ảnh 3×4.
- 03 bằng tốt nghiệp công chứng.
- 03 Chứng minh thư công chứng.
- 03 chứng nhận hoàn thành khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ sư định giá công chứng.[/FONT]
[CENTER][URL="http://www.dtxd.edu.vn/chung-chi-hanh-nghe-xay-dung/22-tu-van-cap-chung-chi-hanh-nghe-xay-dung-tren-toan-quoc.html"][IMG]http://dtxd.edu.vn/images/chung-chi-ky-su-xay-dung-hn.gif[/IMG][/URL][FONT=Tahoma][B]Mọi thông tin về thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng, quý anh/chị có thể liên hệ 0914.938.368 để được tư vấn trực tiếp
[/B][/FONT][/CENTER][B][B]Mọi thông tin tư vấn xin liên hệ[/B][/B]
[B][I]Viện Nghiên cứu đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Hà Nội[/I][/B]
[B][I]Trụ sở: 301 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội[/I][/B][B][/B][B][I]Tư Vấn: 0915 242 370 - 0989445365[/I][/B]
[B][I]Tell: 04.66740371[/I][/B]
[B][I]Fax: 04.35572406[/I][/B]
[B][I]Email: [/I][/B][B][I][EMAIL="education54@gmail.com"][U]education54@gmail.com[/U][/EMAIL]; Website: [U]dtxd.edu.vn[/U][/I][/B]


[/h]
Nguồn: http://www.vatgia.com/raovat/7779/8547886/tu-van-chung-chi-hanh-nghe-xay-dung-dich-vu-tu-van-chung-chi-hanh-nghe-xay-dung.html