[FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#000000]
[COLOR=#000000][FONT=Arial]
[h=1]Yêu cầu tổng rà soát lương tại doanh nghiệp nhà nước[/h]
[h=2][COLOR=#e36627][FONT=&apos]►[/FONT][/COLOR]Thủ tướng yêu cầu kiểm tra toàn diện việc thực hiện các quy định về chính sách tiền lương trong các doanh nghiệp nhà nước...[/h]
[/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Arial]


[COLOR=#e36627][B]Liên quan[/B][/COLOR]

[LIST]
[*][URL="http://doanhnhan.vneconomy.vn/20130904051451432P0C9920/dinh-chi-chuc-vu-8-sep-luong-khung-tai-tphcm.htm"][IMG]http://vneconomy2.vcmedia.vn/zoom/136_89/cG9BhzqggAYvp7UxcnTcotBaHKbQ/Image/2013/09/0-06d34.jpg[/IMG][/URL]


[URL="http://doanhnhan.vneconomy.vn/20130904051451432P0C9920/dinh-chi-chuc-vu-8-sep-luong-khung-tai-tphcm.htm"]Đình chỉ chức vụ 8 sếp “lương khủng” tại Tp.HCM[/URL]
[*]http://staticpress.vcmedia.vn/VNE/Images/VNEv9/li.gif); width: 6px; height: 4px; display: block; overflow: hidden; background-repeat: no-repeat no-repeat;">[URL="http://doanhnhan.vneconomy.vn/20130829092341529P0C5/tphcm-se-tong-kiem-tra-luong-tai-53-doanh-nghiep.htm"]Tp.HCM sẽ tổng kiểm tra lương tại 53 doanh nghiệp[/URL]
[*]http://staticpress.vcmedia.vn/VNE/Images/VNEv9/li.gif); width: 6px; height: 4px; display: block; overflow: hidden; background-repeat: no-repeat no-repeat;">[URL="http://doanhnhan.vneconomy.vn/2013082808403389P0C9920/luong-thu-tuong-cung-chi-14-15-trieu-dong.htm"]“Lương Thủ tướng cũng chỉ 14 - 15 triệu đồng”[/URL]
[/LIST][COLOR=#e36627][B]Xem nhiều[/B][/COLOR]

[LIST]
[*][URL="http://doanhnhan.vneconomy.vn/20130829050518104P0C5/thi-truong-chung-khoan-the-nay-thi-co-phan-hoa-the-nao.htm"][IMG]http://vneconomy2.vcmedia.vn/zoom/136_89/nAwwYYHUnpS0h4T1VSuE73666g5no/Image/2013/08/VDH-9fb47.jpg[/IMG][/URL]


[URL="http://doanhnhan.vneconomy.vn/20130829050518104P0C5/thi-truong-chung-khoan-the-nay-thi-co-phan-hoa-the-nao.htm"]“Thị trường chứng khoán thế này thì cổ phần hóa thế nào?”[/URL]
[*]http://staticpress.vcmedia.vn/VNE/Images/VNEv9/li.gif); width: 6px; height: 4px; display: block; overflow: hidden; background-repeat: no-repeat no-repeat;">[URL="http://doanhnhan.vneconomy.vn/2013090509437345P0C5/gap-go-cap-bai-trung-fpt-ky-1-toi-co-cai-khac-can-ban-voi-dinh-anh.htm"]Gặp gỡ “cặp bài trùng” FPT, kỳ 1: “Tôi có cái khác căn bản với Đình Anh”[/URL]
[*]http://staticpress.vcmedia.vn/VNE/Images/VNEv9/li.gif); width: 6px; height: 4px; display: block; overflow: hidden; background-repeat: no-repeat no-repeat;">[URL="http://doanhnhan.vneconomy.vn/20130906102154858P0C5/gap-go-cap-bai-trung-fpt-ky-2-fpt-phai-lot-xac-lan-nua.htm"]Gặp gỡ “cặp bài trùng” FPT, kỳ 2: “FPT phải lột xác lần nữa”[/URL]
[*]http://staticpress.vcmedia.vn/VNE/Images/VNEv9/li.gif); width: 6px; height: 4px; display: block; overflow: hidden; background-repeat: no-repeat no-repeat;">[URL="http://doanhnhan.vneconomy.vn/20130827032646544P0C5/dieu-rat-la-cua-doanh-nghiep-sao-vang-dat-viet-2013.htm"]“Điều rất lạ” của doanh nghiệp Sao Vàng Đất Việt 2013[/URL]
[*]http://staticpress.vcmedia.vn/VNE/Images/VNEv9/li.gif); width: 6px; height: 4px; display: block; overflow: hidden; background-repeat: no-repeat no-repeat;">[URL="http://doanhnhan.vneconomy.vn/2013083101231129P0C5/chu-tich-nuoc-dung-quen-muc-tieu-mot-trieu-doanh-nghiep.htm"]Chủ tịch nước: “Đừng quên mục tiêu một triệu doanh nghiệp”[/URL]
[/LIST][COLOR=#e36627][B]Mới nhất[/B][/COLOR]

[LIST]
[*][URL="http://doanhnhan.vneconomy.vn/2013091106076802P0C5/yeu-cau-tong-ra-soat-luong-tai-doanh-nghiep-nha-nuoc.htm"][IMG]http://vneconomy2.vcmedia.vn/zoom/136_89/imdvpTTiEccccccccccccuSPP18ncc/Image/2013/09/cty-xay-xanh-cd4a3.jpg[/IMG][/URL]


[URL="http://doanhnhan.vneconomy.vn/2013091106076802P0C5/yeu-cau-tong-ra-soat-luong-tai-doanh-nghiep-nha-nuoc.htm"]Yêu cầu tổng rà soát lương tại doanh nghiệp nhà nước[/URL]
[*]http://staticpress.vcmedia.vn/VNE/Images/VNEv9/li.gif); width: 6px; height: 4px; display: block; overflow: hidden; background-repeat: no-repeat no-repeat;">[URL="http://doanhnhan.vneconomy.vn/20130910031745817P0C5/viet-nam-sap-co-hoi-dong-doanh-nhan-gia-dinh.htm"]Việt Nam sắp có Hội đồng Doanh nhân Gia đình[/URL]
[*]http://staticpress.vcmedia.vn/VNE/Images/VNEv9/li.gif); width: 6px; height: 4px; display: block; overflow: hidden; background-repeat: no-repeat no-repeat;">[URL="http://doanhnhan.vneconomy.vn/20130910114548271P0C5/rac-roi-nhu-dat-ten-doanh-nghiep.htm"]Rắc rối như… đặt tên doanh nghiệp[/URL]
[*]http://staticpress.vcmedia.vn/VNE/Images/VNEv9/li.gif); width: 6px; height: 4px; display: block; overflow: hidden; background-repeat: no-repeat no-repeat;">[URL="http://doanhnhan.vneconomy.vn/20130910110631850P0C9920/cap-giay-chung-nhan-dau-tu-du-an-15-ty-usd-cho-lg.htm"]Cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án 1,5 tỷ USD cho LG[/URL]
[*]http://staticpress.vcmedia.vn/VNE/Images/VNEv9/li.gif); width: 6px; height: 4px; display: block; overflow: hidden; background-repeat: no-repeat no-repeat;">[URL="http://doanhnhan.vneconomy.vn/2013091010521874P0C9920/han-quoc-cap-von-xay-duong-vanh-dai-430-trieu-usd-o-tphcm.htm"]Hàn Quốc cấp vốn xây đường vành đai 430 triệu USD ở Tp.HCM[/URL]
[/LIST][IMG]http://vneconomy2.vcmedia.vn/zoom/500_312/imdvpTTiEccccccccccccuSPP18ncc/Image/2013/09/cty-xay-xanh-cd4a3.jpg[/IMG]
[COLOR=#666666][FONT=&apos]Lãnh đạo công ty cây xanh tại Tp.HCM là một trong 4 doanh nghiệp công ích nhận lương tiền tỷ mỗi năm.
[/FONT][/COLOR]

http://staticpress.vcmedia.vn/VNE/Images/VNEv9/li.gif); width: 6px; height: 4px; display: block; overflow: hidden; background-repeat: no-repeat no-repeat;">[COLOR=#464646][FONT=&apos][B][URL="http://doanhnhan.vneconomy.vn/tim-kiem.htm?key=NG%c3%94+TRANG&bl=1&PageType=5"]NGÔ TRANG[/URL][/B][/FONT][/COLOR]
[LIST]
[*][URL="http://doanhnhan.vneconomy.vn/2013091106076802P0C5/yeu-cau-tong-ra-soat-luong-tai-doanh-nghiep-nha-nuoc.htm#boxcm"][IMG]http://staticpress.vcmedia.vn/VNE/Images/VNEv9/comment1.gif[/IMG][COLOR=#464646][B]0[/B][/COLOR][/URL]
[/LIST]

http://staticpress.vcmedia.vn/VNE/Images/VNEv9/print11.gif); width: 16px; height: 16px; color: rgb(70, 70, 70); background-repeat: no-repeat no-repeat;">In[FONT=&apos]
[IMG]http://staticpress.vcmedia.vn/VNE/Images/VNEv9/vne_small.gif[/IMG]

[B]Các bộ, ngành, địa phương phải tiến hành kiểm tra toàn diện việc thực hiện các quy định về chính sách lao động và tiền lương trong các doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền trong thời gian từ năm 2010 đến 2012. [I][URL="http://thanhphomoibinhduong.org/"]thanh pho moi binh duong[/URL][/I]
[/B]
Công văn số 1436/TTg-KTTH gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành ngày 10/9 cho biết, trong thời gian qua, mặc dù Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản quy định về đổi mới chính sách lao động, tiền lương phù hợp với tiến trình đổi mới nền kinh tế, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước.

Tuy nhiên, vẫn còn một số doanh nghiệp chưa tuân thủ các quy định của nhà nước. [I][B][URL="http://thanhphomoibinhduong.org/"]binh duong new city[/URL][/B][/I]

Do đó, để đảm bảo thực hiện đúng các quy định về chính sách lao động và tiền lương trong các doanh nghiệp nhà nước, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiến hành kiểm tra toàn diện việc thực hiện các quy định về chính sách lao động và tiền lương trong các doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý trong thời gian từ năm 2010 đến năm 2012.

Trường hợp phát hiện sai phạm thì phải chấn chỉnh và xử lý theo đúng quy định của Nhà nước.

Cùng với đó là thực hiện rà soát lại các chính sách hiện hành của nhà nước về việc thực hiện các nhiệm vụ dịch vụ công ích, định mức kinh tế, kỹ thuật, định mức lao động trong việc lập dự toán đối với các công trình xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện nhiệm vụ công ích theo đơn đặt hàng của nhà nước hoặc được nhà nước giao. [URL="http://thanhphomoibinhduong.org/"][B]thành phố mới bình dương[/B][/URL]

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương gửi báo cáo có kèm theo đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành về lao động, tiền lương; các chính sách của nhà nước về việc thực hiện các nhiệm vụ dịch vụ công ích, định mức kinh tế, kỹ thuật, định mức lao động trong việc lập dự toán các công trình xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện nhiệm vụ công ích đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 30/11/2013.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổng hợp báo cáo của các bộ, cơ quan, địa phương trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/12/2013. [I][URL="http://thanhphomoibinhduong.org/"][B]bình dương new city[/B][/URL][/I][/FONT][/FONT][/COLOR]
[/COLOR][/SIZE][/FONT]