Tất cả 31 sim học sinh mới kich hoạt, có hồ sơ chuẩn nhe ae, dk tay nhe
Tk= o đ, tặng 100% thẻ nạp đầu, 50% 5 thẻ nạp tiếp theo nhe

giá 120k/sim0964.004.086
0964.38.30.36
0964.382.668
0964.50.7686
096.44.13886
0964.007.444
0964.12.2001
09644.626.79
096.4141.568
0964.36.1881
0964.12.12.88
0964.30.1881
0964.037.606
0964.312.595
0964.136.436
0964.395.195
0964.018.218
0964.147.300
0964.1441.81
0964.399.036
096.4040.266
0964.327.828
0964.51.51.84
096.4411.935
0964.300.570
0964.423.565
0964.085.250
0964.011.308
0964.458.734
0964.128.372
0964.46.1960

bao ship toàn quốc