0965.741.147 giá đi nhanh 600.000
sim bấm chỉ 3 phím ngoài cùng của bàn phím điện thoại nhé!