call để có giá tốt nhất là thế nhưng nó k là thế
0964909888 = 5t5
0962.29.49.99 = 6t
0966.29.49.99 6t
0966.94.1999 =6t
0964242426 =1t5
0972 656 676 = 1t2
0965 286 168 = 1t5
call 0918888987 & 0963058866 để lấy giá tốt ạ