01253.553.553=2 triệu
01279.55.8989=2 triệu
01279.55.3939=1 triệu
01279.55.9779=1 triệu
01279.55.88.66=2 triệu
01279.55.8668=2 triệu
01279.55.8686=2 triệu
01279.55.6886=2 triệu
01253.55.3979=1 triệu
01253.55.3399=1 triệu
01253.55.3366=1 triệu
giá mua lô là 500k/1sim
tất cả sim nguyên kít,có tk