Chào các bác.
Em thik dòng này đã lâu nhưn trước giá cao quá, nay thấy hạ nhiệt nên mạnh dạn đăng mua.
Bác nào có hú em với nhé. Sim 10 số mạng nào cũng được à.
Em cảm ơn nhiều