0948591111 4tr5 tình trạng sim đk,vào tên chính chủ 5p.