Chung cư CT7A/CT7B/CT7C/CT7D/CT7E/CT7F/CT7G/CT8/HH2 Dương Nội
Hiện chúng tôi đang cần nhượng lại rất nhiều căn hộ thuộc tòa Chung cư CT7A/CT7B/CT7C/CT7D/CT7E/CT7F/CT7G/CT8/HH2 Dương Nội do chính chủ gửi bán, bao sang tên chuyển nhượng, giá bán thỏa thuận.

Liên hệ: Quang Ninh – 097.436 4994 – Sàn giao dịch bds Landtoday

- Căn CT7D-0209, cửa ĐN, đóng 70%, chính chủ , bao sang tên, giá TL.
- Căn CT7F-0309, cửa TB, đóng 100%, chính chủ , bao sang tên, giá TL.
- Căn CT7D-1009, cửa ĐN, đóng 100%, chính chủ , bao sang tên, giá TL
- Căn CT7C-1706, cửa ĐN, đóng 70%, chính chủ, bao sang tên, giá TL
- Căn CT7E-0806, cửa ĐN, đóng 100%, chính chủ , bao sang tên, giá TL
- Căn CT7E-1006, cửa ĐN, đóng 70%, chính chủ , bao sang tên, bán giá TL
- Căn CT7F-0207, cửa TB, đóng 100%, chính chủ , ko bao sang tên, giá TL.
- Căn CT7D-0408, cửa TB, đóng 70%, chính chủ , bao ½ sang tên, giá TL.
- Căn CT7D-0907, cửa ĐN, đóng 70%, chính chủ , ko bao sang tên, giá TL.
- Căn CT7B-0905, cửa ĐN, đóng 70%, chính chủ , bao sang tên, giá TL.
- Căn CT7C-0601, cửa TB, bc ĐN, đóng 100%, chính chủ , bao sang tên, giá TL.
- Căn CT7D-0901, cửa TB, bc ĐN, đóng 70%, chính chủ , ko bao sang tên, giá TL Căn CT7E-1704, cửa TB, bc ĐN, đóng 70%, chính chủ , bao sang tên, giá TL
- Căn CT7G-2104, cửa ĐB, bc TN, đóng 70%, chính chủ , ko bao sang tên, giá TL
- Căn CT7G-0403, cửa TB, bc ĐN, đóng 70%, chính chủ , bao sang tên, giá TL.
- Căn CT7A-0703, cửa ĐN, bc TB, đóng 70%, chính chủ , bao sang tên, giá TL.
- Căn CT7C-0202, cửa TN, bc ĐN, đóng 70%, chính chủ , bao sang tên, giá TL.
- Căn CT7D-1102, cửa ĐB, bc ĐN, đóng 70%, chính chủ , bao sang tên., giá TL.
- Căn CT8C-404 – cửa ĐB, bc TN, đóng 70%, chính chủ bao tên, giá TL.
- Căn CT8B-1104 – cửa ĐB, bc TN, đóng 80%, chính chủ vào tên thông tư 16, chưa bao vào tên, bán 14.5 tr/m2.
- Căn CT8B-206 - 84m2, cửa ĐB, bc Tn, đóng 70%, chính chủ bao tên, bán 16 tr/m2

Liên hệ: Quang Ninh – 097.436 4994 – Sàn giao dịch bds Landtoday

Chung cư CT7A/CT7B/CT7C/CT7D/CT7E/CT7F/CT7G/CT8/HH2 Dương Nội, chung cư dương nội, chung cư chính chủ, chung cư hà đông, bàn giao chung cư dương nội, bán chung cư dương nội, bán chung cư , Chung cư CT7A/CT7B/CT7C/CT7D/CT7E/CT7F/CT7G/CT8/HH2 Dương Nội, chung cư dương nội, chung cư chính chủ, chung cư hà đông, bàn giao chung cư dương nội, bán chung cư dương nội, bán chung cư ,