* Miễn 100% Phí dịch vụ cho người đi thuê đi mua, chỉ lấy phí dịch vụ của chủ nhà
* Kam kết không thu chênh
* Đễ chủ nhà và khách thuê trực tiếp thương lượng với nhau về giá cả và hợp đồng
* Hỗ trợ cho khách hàng về thủ tục pháp lý nếu hai bên yêu cầu
* Làm việc hết mình vì uy tín, thương hiệu của mình cũng như vì lợi ích của khách hàng
Liên hệ: Công ty cổ phần NewLand Việt Nam
Trần Quốc Cường - 0938.469.569
Email: nhadatnewland@gmail.com - Website: thitruongnhadat.info
Cho thuê văn phòng cầu giấy