Đang cần tìm hộ 1 em tứ 6 đầu 10 số để đi biếu. Anh em nào có show hộ mình phát nhé, giá tốt 1 tí, cố gắng tránh được 4 và 7 thì tốt, ko được thì cũng phải chịu thôi