0966186866 ra đi, sim chính chủ, chuẩn 2T8, kết call

lh: 0966186866