0903.310.888 đầu cổ đã tuyệt chủng
Giá fix miễn mặc cả là 5tr
Giao lưu gọi 0933.696.969 nhé
Cảm ơn