Cả lô 1triệu. Mua lẻ giá bên cạnh LH: chử ký
093.648.3000_400k
093.697.4000_350k
0934.723.789_900k
giá trên chưa tính phí vận chuyển