0966.098.988 = 0966098988 tomato nk 790k
0966080860 = 0966.08.08.60 HS 590k
0966.800.969 = 0966800969 tk 95k tomato 490k
0966.800.996 = 0966800996 tk 95k tomato 490k
0966.800.696 = 0966800696 tk 95k tomato 490k

0968.864.648 bộ đôi nk 390k
0967.273.237 eco 390k

1276.756.756 vina sang tên 1 nốt 490k

LH : 0966.768.786 - 0967.786.768 free ship
Nam 34 Tam Hà P Tam Phú Q Thủ Đức - 1025/3c cmt8 p7 qTB
Y/H :maxkati2001@yahoo.com