hotline : 0917.666.886 & 0967.776.677
%%-


0962.686.343 = 300k
09.62.68.64.69 = 300k
0962.686.535 = 350k
0962.686.373 = 350k
0962.686.505 = 350k
0962.686.357 = 350k
0962.686.345 = 600k
0962.68.78.66 = 600k ( đã kích ảo )
0962.6866.39 = 700k


còn lại nguyên kích để mãi mãi