NHư Tiê Dề Mình Bán Nhứng Số Trên
ACE ai kết thì call có giảm chút ít cafe
LH: 016.33.22.9999.....016.44.8788.666.....0965.88.345 6
0964.129.139……2Tr8
0966.186.379……1Tr5
0969.279.239……2Tr
0989.456.286 .....1Tr5
0969.384.385……1Tr2
016.369.78910 .....600K
0967.386.486……5Tr
0963.266.566……3Tr5
0966.186.828……1Tr
0962.468.586……1Tr5
0963.663.885……700K
0966.771.466 …..500K
0965.663.887…….650K
Mấy em này kít học sinh
0968.394.866 _ 700K
0968.202.866 _ 800K
0968.237.866 _ 700K