09655.09655

Trả trước, nguyên kít
Giá 8tr

Mua sim gọi: 04.6290.7777 - 0988.991.991 - 0988.123.456