09 15.365.138 = 1tr
1 năm 365 ngày nhất định Phát Tài, Ông Địa luôn phù hộ


3 = Tài,Tiền
5 = Phúc / Sinh
6 = Lộc
8 = Phát
9 = Trường / Vĩnh cửu
38 = Ông địa, = Phát tài
86 = Phát
Lộc
SMS 09 15.365.46