nhặt đc trong đống rác gần nhà cái sim
096x
.24.29.26 x cực đẹp nhé từ 0--->9
cho anh em xe khách lào cai_ hà nội_ sơn la.lai châu nhé
rất dễ nhớ
chỉ bán trong ngày