cần thanh lý sim mobi taxi lặp 4: 09.3274.3274
giá đã fix: 1,3 triệu
liên hệ: 09.4995.4997, sang tên toàn quốc