0902.774.888
(
0902 đầu cổ )
=> 3.3 triệuCall trực tiếp để có giá tốt nhất

Call : 0976.330.330 vs 0914.370.370

SMS : 01.222222.518
www.phongcachsim.com
Y!M: Big.zero_37
Mail: vinhha9999@gmail.com

add: Tp.Vinh/Nghệ An , Quận 9/Tp.HCM
-)w-)w-)w-)w-)w