Hàng Vừa Về Có Nét Không Các Bác

0989889894-0.98.98.89.89.4

Giá
2tr Đóng Kít Hay Sang Tên Chỉ 5p.
(Năm Sinh 1994 Mà Dùng Thì Chuẩn Luôn)
Bác Nào Chốt Nhanh Lấy Tiền Tối Ck Trả Nợ Luôn Cái

Liên Hệ:
09.6666.1078 - 09.6688.1078 - 09.8989.1078
(Bận Sms Cho Tiện Nhé)