[COLOR=black][FONT=Verdana][SIZE=7]Sửa máy tính tại nhà[/SIZE][/FONT][/COLOR]
[COLOR=black][FONT=inherit]Máy tính sau một thời gian dùng xuất hiên nhiều hiện tượng lạ và nhiều bệnh, bênh nhẹ có, bệnh nặng có, có những bệnh mà nhiều kỷ thuật viên không thể thay thế linh kiện bắt buộc khách hàng thay máy tính mới. Sau đây chúng tôi cập nhật những bênh đã gặp trong quá trình sửa máy tính tại nhà:[/FONT][/COLOR]
[COLOR=black][FONT=Arial]*[/FONT][/COLOR]
[COLOR=black][FONT=Verdana]-Máy tính Lổi win, máy tính nhiểm virus sinh ra nhiều hiện tượng như tao foder giống forder của bạn, các file bị ẩn, tạo foder có đuôi .exe..[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Arial][/FONT][/COLOR]
[COLOR=black][FONT=Arial]-Máy tính không vào được internet, mạng lan, wan, wifi[/FONT][/COLOR]
[COLOR=black][FONT=Verdana]-Máy tính không lên, chạy chậm, treo máy, khởi động lại, bị màn hình xanh chữ trắng....[/FONT][/COLOR]
[COLOR=black][FONT=Verdana]*[/FONT][/COLOR]
[COLOR=black][FONT=Arial]-Mất dữ liệu, do fomat, fdisk, xóa nhầm.....[/FONT][/COLOR]
[COLOR=black][FONT=Verdana]
-Máy tính *bị sai định đạng ngày, tháng .ngày tháng trên máy tính đã chỉnh lại nhưng vẫn sai khi khởi động lại[/FONT][/COLOR]
[COLOR=black][FONT=Arial]-Các ứng dụng văn phòng bị lổi như word, excel, photoshop....[/FONT][/COLOR]
[COLOR=black][FONT=Arial]Quí khách có nhu cầu [URL="http://www.suachuamaytinhtainha.net/0_nhamay_dich-vu.aspx"]sửa chữa máy tính tại nhà hoàng mai[/URL][/FONT][/COLOR]
[COLOR=black][FONT=Arial]Liên hệ: 01683.753.510-01665.044.560[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Verdana]Chúng tôi sẻ cho kỷ thuật viên đến sửa chữa*máy tính tại nhà cho bạn.[/FONT][/COLOR][COLOR=black][/COLOR]
*

Nguồn: www.suachuamaytinhtainha.net