Anh em nhiệt tình liên hệ trực tiếp là em fixxx liền nhé!

0967 90 09 90 - 1600K
***

0967939993 - 1600K
***
0968866004 - 950K
0968866007 - 950K

Cả cặp 1.5tr
***
0967.833.633 - 850K

***
Tất cả đều là sim mới nguyên kít full time!