Sim đưa lên trang là toàn bộ là sim nguyên kit.
Cam kết vào tên chính chủ cho khách hàng.
Hàng trong tay lên không cò vạc ạ!

LH : Mr. Đông hot 0963.22.1234 & 0934.368.234
0964.229.828 400k
0965.919.757 300k
0964.019.929 300k
0964.00.1107 300k
0964.225.969 450k
0965.992.269 500k
0965.338.669 900k
0965.577.699 800k
0965.412.966 250k
096.554.0770 250k
0964.52.7447 250k
0969.27.0220(dk) 300k
0969.26.3553(dk) 300k
09.888.75.444(dk) 1.2tr
0964.134.164 400k
0964.011.061 400k
0964.307.357 500k
0964.287.587 400k
0965.259.289 800k
0964.494.357 400k
0965.933.233 400k
0965.908.968 400k
096.4004.139 300k
0964.515.439 300k
0973.430.279 300k
0964.231.599 300k
096.44.82898 400k
0964.003.099 350k
0964.359.199 300k
0964.508.199 250k
0962.735.789 1.8tr
0962.735.788 200k
0966.993.299 1.1tr
0962.397.689 400k
0962.756.689 500k
0965.921.689 400k
0965.884.589 350k
0965.387.288 300k
0965.65.92.88 350k
0965.474.388 350k
096.440.3889 400k
0965.307.866 400k
0968.233.866 1tr
0964.101.268 600k
0966.9999.82 3.2tr
0966.999.282 1.5tr
0962.71.4078 900k
0988.39.4078 1.8tr

Sim sinh viên số đẹp có 2 hình thức cho khách hàng
bảo hành 3 năm cho khách hàng.
1. Vào tên chính chủ cho khách( yêu cầu khách hàng hiện tại không đứng tên gói cước học sinh hoặc sinh viên nào
2. Kích ảo. khách hàng không cần bất kì thủ tục nào

098.96.97.339(SV) 400k
0986.417.599(SV) 350k
0975.365.499(SV) 280k
0987.053.860(SV) 200k
0982.750.176(SV) 200k

0966.041.377(SV) 200k
0966.097.189(SV) 220k
0976.264.244(SV) 250k
096.234.6929(SV) 300k
09.866.27.138(SV) 220k
09.74.73.8335(SV) 220k
0985.279.110(SV) 220k
0968.112.457(SV) 220k
0989.189.224(SV) 220k
0989.700.343(SV) 220k
0962.82.12.13(SV) 280k
0986.654.632(SV) 200k
0986.222.973(SV) 220k
0963.686.246(SV) 600k
0972.147.741(SV) 600k
0962.799.644(SV) 220k
0986.525.181(SV) 400k
0978.256.959(SV) 300k
0962.545.698(SV) 280k
0968.06.09.07(SV) 250k
0979.558.578(SV) 400k
0968.15.3007(SV) 220K
0988.365.021(SVDK) 200K
0982.940.761(SVDK) 200K
0987.829.216(SVDK) 200K
0988.741.156(SVDK) 200K
0987.573.931(SVDK) 200K
0988.520.718(SVDK) 200K
0989.351.861(SVDK) 200K