mình cần thanh lý 100 sim tỉ phú 1 tkc 5k.
đầu 01 giá 20.......bán từ 50 sim trở nên

mỗi tháng chỉ cần nạp 20k bạn gọi nội mạng thoải mái