cần đổi 1 sim khác
0963.25 3939
0926 54 54 54
đổi 1e tương đương
call:0989229229