[FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#000000]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][B]Theo [I][B][URL="http://cmcbinhduong.com/"]cmc binh duong[/URL][/B][/I] Trung tâm DBKTTV TƯ, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 16 – 18 độ vĩ Bắc nối với một vùng áp thấp lúc 19 giờ tối nay (13/09) có vị trí ở vào khoảng 16.5 – 17.5oN; 114.5 – 115.5oE nên khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa rào và dông mạnh. [/B][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial]
[TABLE="class: picBox, align: center"]


[TR]

[TD][IMG]http://infonet.vn/Uploaded/daoly/2013_09_14/1321201434_1914e0dfd6325c917b5839cfa0727a62.jpg[/IMG][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD="class: desc, bgcolor: #eeeeee"]Ảnh minh họa[/TD]

[/TR]


[/TABLE]


Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh [I][B][URL="http://cmcbinhduong.com/"]dang ky mang cmc binh duong[/URL][/B][/I] .
Cần chú ý theo dõi sự phát triển của vùng áp thấp này trong các tin thời tiết tiếp theo.

[B]Dự báo thời tiết ngày 14/9:[/B]

[TABLE="width: 96%"]


[TR]

[TD]
[TABLE="class: dl_Bantindubao, width: 100%"]


[TR]

[TD="align: left"]
[TABLE="width: 100%"]


[TR]

[TD="class: btdb_Title, colspan: 2"]Phía Tây Bắc Bộ[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD="align: center"][IMG]http://infonet.vn/Uploaded/daoly/2013_09_14/390.gif[/IMG][/TD]

[TD]Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : [B]22 – 25oC[/B]
Nhiệt độ cao nhất từ : : [B]29 – 32oC [URL="http://cmcbinhduong.com/"]dang ky lap mang cmc binh duong[/URL][/B][/TD]

[/TR]


[/TABLE]

[/TD]

[/TR]


[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]
[TABLE="class: dl_Bantindubao, width: 100%"]


[TR]

[TD="align: left"]
[TABLE="width: 100%"]


[TR]

[TD="class: btdb_Title, colspan: 2"]Phía Đông Bắc Bộ[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD="align: center"][IMG]http://infonet.vn/Uploaded/daoly/2013_09_14/390.gif[/IMG][/TD]

[TD]Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : [B]23 – 26oC[/B]
Nhiệt độ cao nhất từ : : [B]30 – 33oC[/B][/TD]

[/TR]


[/TABLE]

[/TD]

[/TR]


[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]
[TABLE="class: dl_Bantindubao, width: 100%"]


[TR]

[TD="align: left"]
[TABLE="width: 100%"]


[TR]

[TD="class: btdb_Title, colspan: 2"]Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD="align: center"][IMG]http://infonet.vn/Uploaded/daoly/2013_09_14/40.gif[/IMG][/TD]

[TD]Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : [B]23 – 26oC[/B]
Nhiệt độ cao nhất từ : : [B]28 – 31oC[/B][/TD]

[/TR]


[/TABLE]

[/TD]

[/TR]


[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]
[TABLE="class: dl_Bantindubao, width: 100%"]


[TR]

[TD="align: left"]
[TABLE="width: 100%"]


[TR]

[TD="class: btdb_Title, colspan: 2"]Đà Nẵng đến Bình Thuận[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD="align: center"][IMG]http://infonet.vn/Uploaded/daoly/2013_09_14/390.gif[/IMG][/TD]

[TD]Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : [B]24 – 27oC[/B]
Nhiệt độ cao nhất từ : : [B]30 – 33oC [URL="http://cmcbinhduong.com/"]mang cmc binh duong[/URL][/B][/TD]

[/TR]


[/TABLE]

[/TD]

[/TR]


[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]
[TABLE="class: dl_Bantindubao, width: 100%"]


[TR]

[TD="align: left"]
[TABLE="width: 100%"]


[TR]

[TD="class: btdb_Title, colspan: 2"]Tây Nguyên[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD="align: center"][IMG]http://infonet.vn/Uploaded/daoly/2013_09_14/40.gif[/IMG][/TD]

[TD]Nhiều mây, chiều và đêm có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : [B]20 – 23oC[/B]
Nhiệt độ cao nhất từ : : [B]28 – 31oC[/B][/TD]

[/TR]


[/TABLE]

[/TD]

[/TR]


[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]
[TABLE="class: dl_Bantindubao, width: 100%"]


[TR]

[TD="align: left"]
[TABLE="width: 100%"]


[TR]

[TD="class: btdb_Title, colspan: 2"]Nam Bộ[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD="align: center"][IMG]http://infonet.vn/Uploaded/daoly/2013_09_14/390.gif[/IMG][/TD]

[TD]Mây thay đổi, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : [B]23 – 26oC[/B]
Nhiệt độ cao nhất từ : : [B]30 – 33oC[/B][/TD]

[/TR]


[/TABLE]

[/TD]

[/TR]


[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]
[TABLE="class: dl_Bantindubao, width: 100%"]


[TR]

[TD="align: left"]
[TABLE="width: 100%"]


[TR]

[TD="class: btdb_Title, colspan: 2"]Hà Nội[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD="align: center"][IMG]http://infonet.vn/Uploaded/daoly/2013_09_14/390.gif[/IMG][/TD]

[TD]Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : [B]24 – 27oC[/B]
Nhiệt độ cao nhất từ : : [B]29 – 32oC [URL="http://cmcbinhduong.com/"]dang ky cmc binh duong[/URL][/B][/TD]

[/TR]


[/TABLE]

[/TD]

[/TR]


[/TABLE]

[/TD]

[/TR]


[/TABLE]

[/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Arial] [/FONT][/COLOR]
[/COLOR][/SIZE][/FONT]