Hy vọng được giao lưu với các Cụ
Hoặc cụ nào có gì hay hay thì đổi với cháu nhá