@};-@};-@};-@};-@};-
))))
:-":-":-"
$-)$-)

0976.987.987

Taxi chỉ có 6,7,8,9 ,taxi CBA lớn nhất,
Giá:11tr
Call: 0965.389.389 (19tr)