Huế- bán sim viettel nguyên kit 0979997077 900klh 0975-777-444