0912346784 ( ngày 1/10 chuyển sang trả trước ) giá 4t8