0969 67 65 69 giá 650k nguyên kít
a/e thiện chí mình có fix nha!

hotline:0907 72 18 77_01225 345 789 gặp Ân