Mình cần đuôi 1994 giá bthg xấu cũng dc..
ai có sms : O16...88 86 86 79