tình trạng sim sinh viên nguyên kít

0978.
368.579= 2tr
0985.68.00.86= 1.7tr

ACE ai có nhu cầu pm em nhé có giảm cho ACE nào nhiệt tình
THÂN