[FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#000000]
[h=2][COLOR=#006699][URL="http://www.tailieucuatoi.com/tai-lieu/khoa-hc-a-cong-ngh/tai-liu-seo-website/th-thut-seo-avatar-google-hinh-nh-trc-kt-qu-seo-t-khoa-google.html"]Thủ Thuật Seo avatar Google | Hình Ảnh Trước Kết Quả Seo Từ Khóa Google[/URL][/COLOR][/h]
[FONT=arial][COLOR=#006699][IMG]http://www.tailieucuatoi.com/images/400_thu-thuat-seo-avatar-google.jpg[/IMG][/COLOR][/FONT]

[FONT=arial]SEO tốt nhất 2013 cho website của bạn với [URL="http://www.tailieucuatoi.com/tai-lieu/khoa-hc-a-cong-ngh/tai-liu-seo-website/th-thut-seo-avatar-google-hinh-nh-trc-kt-qu-seo-t-khoa-google.html"][I][B]thủ thuật seo avatar google[/B][/I][/URL][/FONT]

[FONT=arial][B]Sau khi Google cập nhật Panda phiên bản 24 ảnh hưởng lớn cho các SEOer. Google đã công bố cập nhật Google Panda và phiên bản hiện tại là 24. Đợt cập nhật này có một tác động đáng kể đến 1,2% các truy vấn tiếng Anh trên Google.Thông tin cập nhật Google Panda được google công bố.[/B][/FONT]

[FONT=arial][COLOR=#006699][IMG]http://www.tailieucuatoi.com/images/400_GoogleAuthorship_zps252690f7.png[/IMG][/COLOR][/FONT]

[FONT=arial]Bài này [URL="http://www.tailieucuatoi.com/mr-quy.html"]Mr Quý[/URL] sẽ hướng dẫn các bạn SEO tốt hơn với [URL="http://www.tailieucuatoi.com/tai-lieu/khoa-hc-a-cong-ngh/tai-liu-seo-website/th-thut-seo-avatar-google-hinh-nh-trc-kt-qu-seo-t-khoa-google.html"][I][B]thủ thuật seo avatar google[/B][/I][/URL] có hiển thị Avatar trên kết quả tìm kiếm của Google.Các bạn sẽ lên TOP nhanh hơn nếu kết hợp TUT này với bài viết chất lượng.
[B]Tìm trong template đoạn mã:[/B][/FONT]


<head>
[FONT=arial]có dạng như thế này:[/FONT]


<head>
<b:include data=&apos;blog&apos; name=&apos;all-head-content&apos;/>
<b:if cond=&apos;data:blog.pageType == "index"&apos;>
<title><data:blog.pageTitle/></title>
.......................đến .......................
<b:skin><![CDATA[/*
[FONT=arial]và chèn đoạn mã dưới đây trước khi đóng thẻ </head> :[/FONT]


<link href=&apos;https://plus.google.com/u/0/ID/about&apos; rel=&apos;author&apos;/>
<link href=&apos;https://plus.google.com/u/0/ID/posts&apos; rel=&apos;publisher&apos;/>

[h=1]Thay ID Google + bằng ID của bạn (VD: [URL]https://plus.google.com/108160188474906964535/about[/URL] ), Chèn link Blog vào phần giới thiệu của bạn trên G+.Kiểm tra kết quả [URL="http://www.tailieucuatoi.com/tai-lieu/khoa-hc-a-cong-ngh/tai-liu-seo-website/th-thut-seo-avatar-google-hinh-nh-trc-kt-qu-seo-t-khoa-google.html"][I]Thủ Thuật Seo Avatar Google[/I][/URL] ở đây: [URL="https://www.google.com/webmasters/tools/richsnippets?q=http://www.tailieucuatoi.com/"]https://www.google.com/webmasters/tools/richsnippets?q=http%3A%2F%2Fwww.tailieucuatoi.com%2F[/URL] bạn sẽ nhiền thấy avarta mình ở dưới trang web. đây là thủ thuật đăng ký bản quyền cho bài viết mình. để biết rõ hơn vền phần này hãy xem tai đây[/h]
[FONT=arial]Lưu Templates[/FONT]

[FONT=arial]Tiếp theo hãy vào [COLOR=#111111][FONT=Arial]xác thực ở [/FONT][/COLOR][URL]https://plus.google.com/authorship[/URL] [/FONT]

[FONT=arial]Thế là xong [/FONT]

[FONT=arial]Việc của bạn bây giờ là ngồi chờ kết quả được index từ google[/FONT]
[/COLOR][/SIZE][/FONT]