Cần mua 1 sim tứ 8888 đầu 10 số làm hotline anh em ai có gửi tin vào số 0969888801 và cho em giá chuẩn thu về đẹp múc luôn