Như tiêu đề, sim ít sử dụng, sang tên trực tiếp cho ae

Giá 3,8tr - fix chút cafe cho ae giao dịch

Ae liên hệ 0987 988 989 - khoa