012.6666.9999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10...

đã có khách chốt. tạm ngưng .....
(giá đã chốt cho a em thợ - Miễn mặt cả )
Liên hệ: 0906.59.3535 - 01675.898989 (Ms.Hạnh)