01204.999666 = 1500k
01204.999777 = 1300k


sim mobi - mới nk 100%
Mua cả cặp giá cực tốt


LH: 0969.987789 - 09090.39999